Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 Account

Choose this department for account related inquiries.

 Billing

Choose this department for billing related inquiries.

 Sales

Choose this department for any pre-sale/sales related inquiries.

 Support

Choose this department for requesting product support.

 Administrative

Choose this department for quality assurance and escalation.

 General

Choose this department for any other inquiries that cannot fit into other departments.